Visitation af hjemmepleje til borgere under 65 år

Du kan søge om støtte til at klare din hverdag. Det er som udgangspunkt Socialforvaltningen, der varetager hjemmepleje, hvis du er under 65.

Kontakt