Visitation af hjemmepleje til borgere under 65 år

Du kan søge om støtte og hjælp til at klare din hverdag. Det er Socialforvaltningen, der varetaget din hjemmepleje, hvis du er under 65 år.

Kontakt