Hjemløseenheden

Sundholmsvej 26A
2300 København S
Danmark

Åbningstider

Mandag 10:00 - 13:00
Tirsdag 10:00 - 13:00
Onsdag 10:00 - 13:00
Torsdag 10:00 - 13:00
Fredag 10:00 - 13:00
Hjemløseenheden varetager sagsbehandling og støtteindsatser over for hjemløse og voldsramte.

Hjemløseenheden varetager sagsbehandling og støtteindsatser over for hjemløse og voldsramte. Det gør de blandt andet ved opsøgende arbejde på gaden, herberger og krisecentre. Formålet er at støtte borgeren til en mere permanent boligsituation. Herudover varetager enheden sagsbehandling for udsatte borgere i botilbud og skæve boliger. Enheden har en åben borgermodtagelse. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i SOF eller kommunen.

Se oversigt over Københavns Kommunes tilbud til hjemløse.

Send sikker post - for virksomheder