Du er her

Hjælpemidler

Du kan søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og ændringer af din bolig, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.