Herberger og tilbud til hjemløse

Københavns Kommune har forskellige tilbud til hjemløse med særlige sociale problemer.

Du kan frit henvende dig på det enkelte herberg, hvis du har behov for et midlertidigt botilbud. Det er botilbuddet, der beslutter, om du kan bo der. På botilbuddet vil du få tilbudt en opholdsplan, hvor du sammen med din kontaktperson aftaler, hvilke problemstillinger du kan få hjælp til under opholdet.

Du kan også henvende dig til Hjemløseenheden, hvis du ønsker et midlertidigt botilbud. Her kan du få hjælp til det praktiske, etablering og lån til indskud i forbindelse med at flytte i egen bolig. Hjemløseenheden giver også råd og vejledning i forhold til sociallovgivningen, misbrugsbehandling, psykiatrisk støtte.

Sundhedstilbud til hjemløse og stofmisbrugere

Se mulighederne for sundhedstilbud, der er tilpasset til udsatte borgeres behov

Kontakt