Herberger og tilbud til hjemløse

Københavns Kommune har forskellige tilbud til hjemløse med særlige sociale problemer.

Du kan frit henvende dig på det enkelte herberg, hvis du har behov for et midlertidigt ophold på herberg. Det er herberget der beslutter, om du er inden for målgruppen og kan tilbydes et ophold der. På herberget vil du få tilbudt en opholdsplan, hvor du sammen med din kontaktperson aftaler, hvilke problemstillinger du kan få hjælp til under opholdet. Ved indskrivning får du også en sagsbehandler i Hjemløseenheden, som vil være med til at afklare dine fremadrettede behov samt give dig råd og vejledning om de muligheder der findes.

Du kan også henvende dig til Hjemløseenheden, hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til sociallovgivningen, misbrugsbehandling, eller psykiatrisk støtte.

Sundhedstilbud til hjemløse og stofmisbrugere

Se mulighederne for sundhedstilbud, der er tilpasset til udsatte borgeres behov

 

Kontakt