Her hører barnet til

I København er der to centre med ansvar for at yde særlig støtte til børn og unge; Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap

Barnet/den unge hører som udgangspunkt til i Borgercenter Børn og Unge, hvis der er behov for særlig støtte på grund af:

 • Sociale problemer, fx kriminalitet, omsorgssvigt, misbrug, isolation, psykisk og fysisk vold, hjemløshed og seksuelle overgreb.
 • Psykiske lidelser
 • ADHD
 • Aspergers syndrom i så let grad, at barnet/den unge kan gå i almindelig skole
 • Mental retardering i så let grad, at barnet/den unge kan gå i almindelig skole. 

Barnet/den unge hører som udgangspunkt til i Borgercenter Handicap, hvis der er behov for særlig støtte på grund af:

 • Fysiske handicaps, fx syns-, -høre- eller bevægelseshandicap
 • Multible handicap
 • Autismespektrumforstyrrelser, andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller mental retardering i så svær grad, at barnet/den unge ikke kan gå i almindelig skole
 • Kræftsygdomme 
 • Medfødt og erhvervet hjerneskade
 • Indgribende kroniske og langvarige lidelser/ sygdomme som medfører nedsat funktionsevne. Fx cerebral parase, epilepsi, muskelsvind

Hvis du er i tvivl, så kontakt Borgercenter Børn og Unge på tlf. 33 17 42 10 eller Borgercenter Handicap på 33 17 88 00. 

Kontakt