Her hører barnet til

I København er der to centre, som har ansvaret for at yde særlig støtte til børn og unge, Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap

Barnet/den unge hører som udgangspunkt til i Borgercenter Børn og Unge hvis de styrende behov for sociale foranstaltninger er egne eller familiemæssige sociale problemer. Som eksempler på behov for særlig støtte, som oftest vil betyde at sagen hører til i Borgercenter Børn og Unge kan nævnes:

 • børn og unge hvor det at være udsat for omsorgssvigt, vold eller misbrug er styrende for behovet for en indsats,
 • kriminalitetstruede eller kriminelle børn og unge, hvor den kriminelle adfærd er det styrende for behovet for en indsats,
 • børn/unge med ADHD, ADD, OCD, og Tourette syndrom,
 • børn/unge med skizofreni og skizotypisk sindslidelse,
 • børn/unge med mental retardering i lettere grad – IQ området >50,børn/unge med lettere somatiske sygdomme som falder udenfor målgruppen for BCH,
 • børn/unge med Aspergers syndrom og Andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser (GUA) som falder uden for målgruppen for BCH,
 • børn/unge med Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret (GUU)

Udgangspunktet for placering i Borgercenter Handicap er at barnet har en betydelig og varig funktionsnedsættelse. Denne vurdering sker ikke alene på baggrund af diagnoser, men også på baggrund af omfanget af barnets nedsatte funktionsevne.

Nedenstående er eksempler på problemstillinger, som kan medføre, at vedkommende målgruppeplaceres i Borgercenter Handicap:

 • børn og unge med alvorlige fysiske handicaps, herunder multiple handicaps,
 • børn og unge med indgribende og kroniske eller langvarige lidelser/sygdomme som cerebral parese, epilepsi i svær grad, samt børn med muskelsvind,
 • børn og unge med mental retardering i middelsvær og svær grad, IQ < 49,
 • børn og unge med medfødte eller erhvervede hjerneskader,
 • børn og unge i respirationshjælp efter sundhedsloven,
 • børn og unge med infantil autisme eller atypisk autisme (hører altid til i BCH),børn og unge med udviklingsforstyrrelser i svær grad (Asperger eller GUA)

Kontakt