Handicaprådet

Handicaprådet i Københavns Kommune er et demokratisk valgt organ, der sætter fokus på forhold, der vedrører borgere med funktionsnedsættelse

Handicaprådet rådgiver Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og bliver hørt i alle initiativer, der påvirker mennesker med funktionsnedsættelse i København. Rådet afholder også en årlig offentlig konference, hvor alle borgere inviteres med. Handicaprådet består af 7 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer samt 7 repræsentanter fra Københavns Borgerrepræsentation.

Læs mere på Handicaprådets hjemmeside

Handicaprådet behandler ikke enkeltsager, men hører gerne fra borgere, der har aktuelle generelle problemstillinger, som rådet bør drøfte med Borgerrepræsentationen. Du kan kontakte Handicaprådets sekretariat her.

 

Kontakt