Bliv grøn virksomhed

Grønne Erhverv er vores initiativ for virksomheder, der ønsker at gøre en ekstra indsats for miljøet.

Formålet med initiativerne er at hjælpe private virksomheder med at blive mere ressourceeffektive og komme i gang med den cirkulære økonomi.

Lige nu deltager vi i projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0

Bæredygtig Bundlinje 2.0 er et partnerskab, der startede den 1. maj 2019 - et treårigt projekt støttet af EU’s regionalfondsmidler. Bæredygtig Bundlinje 2.0 tilbyder 36 små og mellemstore virksomheder i Københavns Kommune et forløb, hvor de får udviklet grønne forretningsmodeller indenfor cirkulære økonomi, værdikædesamarbejde samt energi- og ressourceeffektivitet. 

Hovedmålgruppen i projektet er: virksomheder inden for oplevelsesindustrien (restaurationer o.lign.) og byggebranchen (f.eks. håndværkere).  

Det nyopstartede projekt bygger videre på erfaringerne fra det forrige projekt: ”Bæredygtig Bundlinje”. Her var 31 virksomheder i København med. De opnåede miljøeffekter i dette projekt var bl.a. fra energi-/CO2-besparelser, affaldsminimering og udfasning af plast.   

Har du en virksomhed i Københavns Kommune med grønne ambitioner eller arbejder du i en? 

Så kan du skrive til Grønne Erhverv nederst på siden og blive kontaktet, når vi inviterer virksomheder med i spændende grønne udviklingsprojekter. Du kan også blive inviteret til arrangementer, der sætter fokus på den grønne omstilling eller nye samarbejder på tværs af leverandørkæder.