Genbrugsstationer

Du kan som borger i Københavns Kommune aflevere affald på genbrugsstationerne i kommunen og i flere af omegnskommunerne

Det er gratis at aflevere affaldet på genbrugsstationen som borger. Hvis du er erhvervsdrivende, og afleverer affald på genbrugsstationen i forbindelse med dit arbejde, skal din virksomhed betale for og tilmeldes en erhvervsordning

Åbningstider, adresser og sorteringsvejledning

Genbrugsstationerne i Københavns, Dragør, Hvidovre og Tårnby kommune drives af Amager Ressource center. På deres hjemmeside kan du finde:  

Du kan også benytte de genbrugsstationer, der drives af Vestforbrænding, fx. Gladsaxe, Herlev og Rødovre. Adresser, åbningstider og sorteringsvejledninger mv. finder du på Vestforbrændings hjemmeside.

Nærgenbrugsstationer

Nærgenbrugsstationerne modtager ikke lige så mange typer affald som de andre genbrugsstationer, og man kan ikke komme ind med bil. Du kan finde adresser og åbningstider, sorteringsvejledning mv. på Amager Ressource centers hjemmeside.

Byttecentre

Er dit affald for godt til at blive smidt ud eller ønsker du at se, om der er kasserede effekter, du selv kan bruge, kan du benytte byttecentrene og byttemarkeder på ARCs genbrugspladser. Læs mere om byttecentre og -markeder på ARCs hjemmeside.

Gratis vækstmuld

Du kan hente gratis vækstmuld til dine blomster og planter hele året på Borgervænget Genbrugsstation. Vækstmulden består af muldjord og bakkegrus tilsat næringsrig kompost og kan bruges som alternativ til almindelig muldjord. Under omdannelsen af haveaffald til kompost dannes varme, og det betyder, at vækstmulden næsten er fri for ukrudtsfrø.

 

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.