Gebyr for byggesager

Du betaler efter, hvor lang tid det tager at behandle din byggeansøgning. Her på siden kan du læse om priser.

Ansøgninger og anmeldelser modtaget før 1. januar 2018 opkræves efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev modtaget, uanset hvornår byggesagerne afsluttes. Det vil sige, at tidsforbrug i 2018 på byggesager, hvor ansøgningen er modtaget i 2017, vil blive opkrævet med 799 kroner i timen, som var gældende timetakst i 2017.

Tidspunkt for betaling

Gebyret betales ad 2 omgange.

Den første opkrævning sker umiddelbart efter udstedelse af hovedbyggetilladelsen. Hvis der afholdes forhåndsdialogmøder inden ansøgningen indsendes, vil denne tid også indgå i den første opkrævning. Forbrugt tid i forbindelse med en byggesag, hvor der gives afslag, bliver også faktureret.

Den anden opkrævning sker ved sagens afslutning og indeholder tid brugt til byggesagsbehandling fra udstedelse af hovedbyggetilladelsen frem til sagens afslutning.
I tilfælde af blandet byggeri, hvor en del af byggeprojektet opføres gebyrfrit, og en anden del gebyrpålagt, faktureres kun det gebyrpålagte.

Annullerede byggesager faktureres med tid forbrugt fra din ansøgning er registreret frem til modtagelse om tilbagetrækning af byggeansøgning. Hvis der afholdes forhåndsdialogmøder inden ansøgningen indsendes, vil denne tid også indgå i opkrævningen.

I forældede byggesager, hvor en byggetilladelse forældes, inden projektet meldes påbegyndt, fremsendes anden faktura i umiddelbar forlængelse af annulleringen af byggetilladelsen.

Ved afslag på din byggesag faktureres tiden som ved en udstedelse af en byggetilladelse.

Er sagen ikke færdigmeldt 2 år efter påbegyndelse, vil der blive fremsendt en faktura på den forbrugte tid.

I takstbilaget for byggesagsbehandling, kan du læse mere om gebyrerne

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.