Gebyr for byggesager

Byggesagsbehandling i Københavns Kommune er uden gebyr fra 1. januar 2019.

Københavns Kommune opkræver ikke længere gebyr for behandling af byggesager. Er behandlingen af din byggesag påbegyndt i 2018 eller tidligere, vil du dog blive opkrævet for de timer, kommunen har brugt frem til den 31. december 2018.
Gebyret dækker:

  • Sagsbehandling
  • Forhåndsdialogmøder og
  • Administrativ behandling, herunder registrering, afsendelse og fakturering

Gebyret opkræves efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev modtaget – uanset hvornår byggesagen afsluttes. I 2018 er taksten 693 kroner, mens den i 2017 var 799 kroner. Begge beløb er momsfri.

Detaljer om betaling for sager modtaget før 1. januar 2019

Du modtager en faktura i forbindelse med afgørelsen eller ved endelig afslutning af din byggesag.

I tilfælde af blandet byggeri, hvor en del af byggeprojektet opføres gebyrfrit og en anden del gebyrpålagt, faktureres kun det gebyrpålagte.

Annullerede byggesager faktureres med tid forbrugt fra din ansøgning er registreret frem til modtagelse om tilbagetrækning af byggeansøgning. Hvis der afholdes forhåndsdialogmøder inden ansøgningen indsendes, vil denne tid også indgå i opkrævningen.

I forældede byggesager, hvor en byggetilladelse forældes, inden projektet meldes påbegyndt, fremsendes anden faktura i umiddelbar forlængelse af annulleringen af byggetilladelsen.

Ved afslag på din byggesag faktureres den tid, som kommunen har brugt på sagen.

Er sagen ikke færdigmeldt 2 år efter påbegyndelse, vil der blive fremsendt en faktura på den brugte tid.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.