Du er her

Fremtidens Fritidstilbud

I 2016 gennemførte Københavns Kommune en ny organisering af byens fritidstilbud, så hver skole nu har én fritidsinstitution tilknyttet.

Når du indskriver dit barn i folkeskolen, er det derfor den fritidsinstitution, der er knyttet til skolen, som du kan tilmelde dit barn til.

Den nye organisering betyder, at byens fritidsklubber for de 10-14-årige og ungdomsklubber for de 14-18-årige er samlet i 20 fritidscentre. Hvert fritidscenter dækker flere skoler i lokalområdet. 

Den nye organisering betyder, at: 

  • Fritidsinstitutioner for de 6-9-årige børn kun er tilknyttet én skole og har én samlet ledelse. Den enkelte institution kan godt have til huse på flere matrikler tæt på skolen. Institutionsledelsen arbejder tæt sammen med skolens ledelse om at skabe trygge overgange og sammenhæng i børnenes hverdag. 
     
  • Fritidscentrene for de 10-18-årige dækker et større lokalområde og samarbejder med for eksempel biblioteker, kulturhuse, sportsforeninger og lignende for at give bedre muligheder for at tilbyde børnene attraktive fritidsaktiviteter. Et fritidscenter kan også have til huse i flere bygninger. 

Formålet med Fremtidens Fritidstilbud

Formålet med Fremtidens Fritidstilbud har været at skabe en tæt sammenhæng mellem skole og fritidstilbud for de 6-9-årige og skoler og fritidscentre for de 10-18-årige. 

Et andet formål har været at fremtidssikre de københavnske fritidstilbud, der har fået ændrede vilkår med indførelsen folkeskolereformen. Reformen betyder, at skoledagen er blevet længere, og derfor er åbningstiden i fritidstilbuddene blevet kortere. Det har betydning for institutionernes økonomi og muligheder for fx at tilbyde fuldtidsstillinger. 

Organisationsændringen skal sikre, at vi fortsat kan tilbyde de københavnske børn en fritidsinstitution, hvor der er høj faglig kvalitet. 

Målet er, at alle børn, uanset alder og fritidstilbud, kan opleve nærhed, omsorg, trivsel og tryghed i deres hverdag. Både når vi indretter de fysiske rammer og i den pædagogiske hverdag.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.