Du er her

Folkeskolereformen

I august 2014 trådte reformen i kraft. Formålet er at styrke fagligheden i folkeskolen, så alle elever bliver så dygtige, som de kan.

Folkeskolereformen i København

Målet med udviklingen i de københavnske folkeskoler er, at vores børn og unge skal trives bedre og lære mere og ikke mindst, at de efter folkeskolen blive i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I København har vi en klar kurs, for den faglige udvikling vi ønsker for folkeskolerne. Rettesnoren for arbejdet med reformen er de faglige pejlemærker for folkeskolen: 

 • Faglighed: Alle elever skal være dygtigere
 • Ungdomsuddannelse: Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Chancelighed: Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes. Der skal ikke udskilles flere elever til segregerede tilbud 
 • Trivsel: Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives
 • Tillid og attraktivitet: Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal højnes, så forældrene i København vælger folkeskolen I folkeskolen i København 

Folkeskolereformen kort fortalt

Med reformen indføres:  

 • En længere skoledag
 • Mere bevægelse i skoledagen – mindst 45 minutter dagligt
 • Flere forskellige undervisningsformer og muligheder for hold- og klassedannelse
 • Flere timer i dansk og matematik, engelsk fra 1. klasse, 2 fremmedsprog fra 5. klasse, 2 timers valgfag om ugen fra 7. klasse, 1 time idræt mere i 1. klasse, 1 time musik mere i 5. klasse. 
 • Nye fag: Håndværk og design erstatter sløjd og håndarbejde og madkundskab erstatter hjemkundskab 
 • Tilbud om lektiehjælp eller faglig fordybelse
 • Flere nye fag og valgfag på forskellige klassetrin
 • Åben Skole: hvor skolen skal samarbejde med foreningsliv, museer, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet
 • Flere pædagoger i skolen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.