Exit fra Kriminalitet

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI) yder rådgivning og støtte til kriminelle og kriminalitetstruede voksne borgere over 18 år.

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI) yder rådgivning og støtte til kriminelle og kriminalitetstruede voksne borgere over 18 år (17½ år), der ønsker hjælp til at forlade den kriminelle tilværelse. Målgruppen har brug for en særlig støtteindsats og er kendetegnet ved at være involveret i alvorlig og personfarlig kriminalitet - herunder bandekriminalitet. Forløbet kan vare i op til et år.

EKI er organiseret som et tværgående forvaltningssamarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen, hvilket sikrer borgeren en optimeret indgang til det kommunale system. Borgeren henvender sig ét sted, og så står hele tre relevante forvaltninger klar til sammen at yde den bedst mulige støtte.

Læs mere om indsatsen og se video, hvor unge beskriver deres forløb i EKI.

Kontakt