Et bedre København

Social udvikling

København er en blandet by, hvor der er plads til alle. Københavnerne skal trygt kunne færdes i gaderne, og udsatte borgere skal kunne leve et værdigt liv og få tidlig hjælp til at komme ud af problemerne. Følg med i resultaterne, der skaber en sikker by med plads til alle. 

Sider