Erhvervsbarometeret

Hvor mange private arbejdspladser er der skabt i København? Hvordan er virksomhedernes tilfredshed med kommunens service?

Og hvordan støtter byens infrastruktur op om vækst- og jobskabelsen i København?

Københavns Kommune har lanceret et Erhvervsbarometer, der hvert år gør status over rammerne for at drive virksomhed i København. Erhvervsbarometeret skal fungere som pejlemærke for den erhvervs- og vækstpolitik, som Københavns Kommune vedtog i marts 2015. 

Kontakt