Søg

Erhverv – rådgivning om corona-kompensation

Københavns Erhvervshus vil gerne hjælpe din virksomhed, hvis du har brug for rådgivning om retningslinjer i forhold covid-19.

Vi vil gerne hjælpe virksomheder, der har brug for rådgivning i forbindelse med covid-19. Det er nok ikke alt, vi kan svare på, men vi kan henvise dig til rette sted. Det gælder alt fra rådgivning om kompensationsordninger, refusion til online kurser. 

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på 33 66 33 33 fra mandag-fredag kl. 8-17.

Ny aftale skal hjælpe arbejdspladser med corona-syge ansatte

Den 16. december træder en ny aftale i kraft, som skal hjælpe selvstændige og arbejdsgivere med tidlig refusion og sygedagpenge, hvis de ansatte må blive hjemme på grund af corona.

Aftalen består af to tiltag:

 1. Refusion af sygedagpenge fra første sygedag, hvis medarbejderne er smittet eller hjemsendt grundet corona.

  Som selvstændig kan du også få sygedagpenge fra din første fraværsdag.

 2. Barselsdagpenge til medarbejdere med hjemsendte børn som følge af Covid-19.

Ordningen gælder fra 23. november 2021 til 28. februar 2022. Men da den først træder i kraft den 16. december, så kan du søge med tilbagevirkende kraft.

Sådan kan du få sparring og rådgivning

Få hjælp hos Virksomhedsguiden

Du kan finde svar på en masse spørgsmål om corona-krisen på Virksomhedsguiden.

Du kan også ringe til Virksomhedsguidens hotline på 72 20 00 34 mandag-torsdag kl. 8.30-16 og fredag kl. 9-15.

Muligheder for at sende medarbejdere delvist hjem uden løn

Folketinget har vedtaget en stribe initiativer, der skal afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser af den delvise nedlukning af Danmark grundet corona. Et af de centrale initiativer er en lempelse af reglerne om ’arbejdsfordeling’. Ordningen giver jer mulighed for ikke at lønne jeres medarbejdere i en periode – uden at skulle fyre medarbejderne.  

Ved en arbejdsfordeling nedsættes arbejdstiden, så medarbejderne deler det arbejde, der er på virksomheden, og i den resterende tid er medarbejderne ledige. 

Medarbejderne modtager deres normale løn, når de arbejder, og de medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, modtager supplerende dagpenge, når de er ledige.

 

Kompensationsordninger

Du kan som virksomhed benytte dig af en række kompensationsordninger fra staten. Det gælder eksempelvis for: 

 • Udbetaling af løn til hjemsendte medarbejdere
 • Tabt omsætning
 • Tabt B-indkomst
 • Faste omkostninger
 • Udgifter i forbindelse med aflyste arrangementer/events. 

Læs mere om de forskellige lønkompensationsordninger her.

Gratis onlinemøder om digital markedsføring

Københavns Erhvervshus tilbyder lige nu gratis webinarer til virksomheder, der vil styrke deres kunderelationer og online tilstedeværelse. Gennem fem livestreams lærer du mere om digital markedsføring på budget, sociale medier og digitalisering af dine produkter og services. 

Hjælpeordninger til erhvervslivet

Mange virksomheder, som er berørt af corona-restriktioner, har mulighed for at søge om dækning af faste omkostninger, tabt omsætning og kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere.

Budget 2021

Et stort flertal af partier på Københavns Rådhus blev i september 2020 enige om budgettet for 2021, som indeholder følgende direkte rettet mod genopretning af erhvervslivet:

 • Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej: Der afsættes 5,9 mio. kr. årligt i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej for at gøre det lettere og billigere at drive forretning i København, som fx fritagelse for afgifter på udeservering og mobilt gadesalg samt reklameskilte. 
 • Turismepulje: Der oprettes en ny turismepulje på 3,5 mio. kr. årligt i 2021-2024 til at styrke København som en bæredygtig og attraktiv destination. Et tilsvarende beløb afsættes til bl.a. at fastholde København som en attraktiv kongresby.
 • Tiltrækning af talenter: Der afsættes 2 mio. kr. årligt 2021-2023 til Copenhagen Capacity, som er en selvstændig erhvervsdrivende fond, som varetager talent- og investeringstiltrækningsindsatsen i hovedstadsområdet.
 • Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV’ere: Der afsættes 2,7 mio. årligt i 2021-2024 til at understøtte virksomheder i at styrke deres profil med bl.a. e-handel, online markedsføring og grøn omstilling efter corona-krisen samt løfte lediges digitale kompetencer.

Kontakt

Københavns Erhvervshus

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00