Denne blanket bliver sendt ukrypteret som almindelig mail. Derfor skal du ikke skrive fortrolige personoplysninger som fx CPR-nummer eller helbredsoplysninger. Vil du skrive fortrolige oplysninger til os, så brug Digital Post.
Tilføj fil