Rådgivning om ekstremisme

Er du bekymret for en du kender?

Hvad er ekstremisme?

Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med. I Københavns Kommune arbejder vi med forebyggelse af ekstremisme bredt set, herunder i forhold til bl.a. højreekstremisme, venstreekstremisme og militant islamisme.

Er du bekymret for en, du kender?

Hvis du som medarbejder, borger eller pårørende oplever tegn på, at en person bosat i Københavns Kommune er involveret i ekstremisme eller er på vej til at blive det, er det vigtigt, at du ikke går alene med din tvivl. Det er nemmere at hjælpe personer, jo tidligere man handler. Du kan kontakte Den nationale Hotline mod radikalisering, som kan hjælpe med at vurdere, om der er grund til bekymring, og om personen eventuelt kunne have brug for hjælp.

Du kan ringe alle dage kl. 8-22 på tlf. 41 74 90 90.

Du kan læse mere om forebyggelse af ekstremisme i Københavns Kommune her.

Hvornår er der grund til bekymring?

Det kan være svært at vide, om der er grund til at være bekymret. Men der er en række opmærksomhedspunkter, som kan være tegn på, om en person er involveret i ekstremisme eller er på vej til at blive det.

Læs mere om hvilke tegn, du skal være opmærksom på her.

Kilde: Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Generelle spørgsmål og rådgivning om ekstremisme

Team Forebyggelse af Ekstremisme i Københavns Kommune tilbyder generel oplysning og rådgivning om ekstremisme og forebyggelse, oplæg til din arbejdsplads og uddybende information om Københavns Kommunes tilbud i relation til forebyggelse af ekstremisme.

Ring til Team forebyggelse af ekstremisme alle hverdage kl. 9-15 på tlf. 40 20 71 98.

Du kan også læse mere om forebyggelse af ekstremisme i Københavns Kommune her.

Københavns Kommunes indsats til forebyggelse af ekstremisme

I Københavns Kommune arbejder vi med fire overordnede indsatsområder i forebyggelse af ekstremisme:

  • Brede forebyggende indsatser rettet mod unge, forældre og foreninger, der kan medvirke til at opbygge modstandskraft mod ekstremisme og understøtte positive inkluderende fællesskaber som værn mod ekstremisme.
  • Forebyggende og koordinerende indsatser rettet mod miljøer med risiko for ekstremisme i situationer hvor konkrete hændelser i byen kan skabe uro eller frustration hos berørte borgere, som i værste fald kan bidrage til at skubbe dem i en ekstremistisk retning.
  • Målrettede forebyggende indsatser rettet mod individer i ekstremistiske miljøer eller i risiko for ekstremisme. Der kan igangsættes forebyggende indsatser for københavnere, der er involveret i ekstremisme. Københavns Kommune indgår Infohus København, som er et tværsektorielt samarbejde, der håndterer konkrete bekymringer om ekstremisme i København.
  • Vidensformidling og rådgivning af fagpersoner og medarbejdere, så de har den nødvendig viden om ekstremisme og forebyggelse, og ved hvordan de skal handle, hvis der opstår bekymring for, at en borger påvirkes i en ekstremistisk retning.

 

Kontakt

+45 40 20 71 98