Drift af byen - sådan gør vi under corona-virus

Se, hvordan situationen påvirker driften af byen.

Senest opdateret 29 juni kl. 15:29

Offentlige toiletter

De fleste af byens offentlige toiletter er nu genåbnet. 

Udvalgte toiletter er lukket i dagtimerne, fordi skoler og daginstitutioner skal bruge dem.

Toiletter med opsyn på Amagertorv, Israels Plads, Nyhavn, Nørreport, Rådhuspladsen og Trianglen er genåbnet med reduceret kapacitet.

Alle toiletter bliver rengjort hyppigere end normalt.

Parkering

P-kontrollen er neddroslet i den kommende periode. P-reglerne i hele København gælder fortsat.

Affaldskurve og renhold

Tømning af affaldskurve og renholdet af byen kører i normal drift. Er affaldskurven fyldt, vil vi opfordre dig til at tage dit skrald med videre til en affaldskurv, hvor der er bedre plads.

Husholdningsaffald skal fortsat afleveres i de containere og beholdere, ejendommen har til dagrenovation – ikke i affaldskurvene på gaden.

Dagrenovation

Der bliver fortsat tømt dagrenovation i hele byen.

Genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer

Genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer i København er tilbage til normal drift, og byttefaciliteterne er åbne igen. Se info om eventuelle begrænsninger i antal besøgende på www.a-r-c.dk

Krematorier, begravelser og kirkegårde

Driften af krematorier, begravelser, urnenedsættelser og kirkegårde opretholdes som normalt, men med skærpede retningslinjer for at minimere kontakt mellem personale og pårørende.
Kundecenteret på Vestre og Bispebjerg Kirkegård er lukket for personlig betjening, men du kan komme i kontakt med personalet via dørtelefonen eller på telefon 3366 9100 mellem 9 og 14.

Myndighedsområdet

Opgaver på myndighedsområdet udføres fortsat fx byggesagsbehandling, lokalplaner, badevand mv.