Drift af byen - sådan gør vi under corona-virus

Se, hvordan situationen påvirker driften af byen.

Senest opdateret 18. september kl. 13.30

 

Krematorier, begravelse og urnenesættelse 

Driften af krematorier, begravelser, urnenedsættelser og kirkegårde opretholdes som normalt, men med skærpede retningslinjer for at minimere kontakt mellem personale og pårørende.

Kundecenteret på Vestre og Bispebjerg Kirkegård er åbne for personlig betjening, men vi lukker kun én person/familie ind ad gangen.

 

Affaldskurve og renhold

Der er sat ekstra affaldskurve op ved de travleste trafikknudepunkter og kurvene tømmes hyppigere for at sikre plads til brugte mundbind.