Drift af byen - sådan gør vi under corona-virus

Se, hvordan situationen påvirker driften af byen.

Senest opdateret 7. april kl. 11:45

Offentlige toiletter

 Alle bemandede toiletter og hovedparten af de ubemandede toiletter i hele byen er lukket ned. Du finder åbne toiletter her: Christianshavns Torv, Kultorvet, Hulgaards Plads, Anker Jørgensens Plads og i Stengade samt stofbrugertoilettet i Kødbyen, Derudover er 7 søjletoiletter åbne, dem finder du her:

  • Vor Frue Plads, Fiolstræde 2
  • Christiansborg Slotsplads, ved Holmens Bro
  • Gammel Torv, ved nr. 20
  • Axeltorv, Jernbanegade 8
  • Islands Brygge 20 B
  • Bella Center Station, ved indkørsel til Ørestads Boulevard 31
  • Ålholm Plads, ud for nr. 1

Handikaptoilettet på Vester Søgade ved Planetariet, er også er åbent.

Parkering

P-kontrollen er neddroslet i den kommende periode. P-reglerne i hele København gælder fortsat, dog er tidsbegrænsninger for varekørsel ophævet frem til den 10. maj 2020.

Alle underjordiske p-anlæg i byen er lukket, da de ikke bliver driftet.

Affaldskurve og renhold

Tømning af affaldskurve og renhold af byen er droslet ned til et nødvendigt minimum.

Husholdningsaffald skal fortsat afleveres i de containere og beholdere, ejendommen har til dagrenovation – ikke i affaldskurvene på gaden.

Dagrenovation

Der bliver fortsat tømt dagrenovation i hele byen.

Genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer

Genbrugsstationerne i København er åbne for max 10 private køretøjer af gangen. Faciliteter til direkte genbrug og bytte, samt alle nærgenbrugsstationer er stadig lukkede. Se, hvad det betyder for dig på hjemmesiden www.a-r-c.dkGenbrugsstationerne i København er åbne for max 10 private køretøjer af gangen. Faciliteter til direkte genbrug og bytte, samt alle nærgenbrugsstationer er stadig lukkede. Se, hvad det betyder for dig på hjemmesiden www.a-r-c.dk 

Akut skadedyrsbekæmpelse

Ser du en rotte, kan du fortsat få hjælp af kommunens skadedyrsteam, men bemandingen er droslet ned til de mest akutte opgaver. Se mere her www.kk.dk/rotter

Krematorier, Begravelser og Kirkegårde

Driften af krematorier, begravelser og kirkegårde opretholdes i et begrænset omfang og med skærpede retningslinjer for at minimere kontakt mellem personale og pårørende.
Kundecenteret på Vestre og Bispebjerg Kirkegård er lukket for personlig betjening, men du kan komme i kontakt med personalet via dørtelefonen eller på telefon 3366 9100 mellem 9 og 14.

Kirsebæralléen på Bispebjerg Kirkegård er afspærret på grund af risikoen for smitte med corona-smitte. Der er ikke adgang til alléen.

Myndighedsområdet

Opgaver på myndighedsområdet udføres fortsat fx byggesagsbehandling, lokalplaner, badevand mv.