Dialogteamet for byggesager

Dialogteamet for byggesager vejleder borgere i:
  • byggelovs- og planmæssige forhold
  • relevant ansøgningsmateriale og
  • konkrete spørgsmål til skrivelser og afgørelser fra Center for Bygninger.

Vi vejleder på mail og telefon.

Vær opmærksom på, at vi ikke yder byggeteknisk rådgivning og ikke træffer afgørelser i byggesager.