Du er her

Danskuddannelse

Hvis du er udenlandsk statsborger, der er flyttet til Danmark som voksen, så kan du i de fleste tilfælde få gratis danskundervisning.

Københavns Kommune tilbyder danskuddannelse. Uddannelsen tilbydes på tre forskellige niveauer, og afhænger af, hvor mange års skolegang du har. Du vil blive placeret på det niveau og modul, som passer til lige præcis dine kvalifikationer.

Er du kommet til København som flygtning eller familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz, vil du formodentlig blive tilbudt et integrationsprogram, som danskuddannelse er en del af. Se mere her

Du skal selv kontakte en sprogskole, hvis du er: 

  • arbejdstager
  • studerende
  • medfølgende ægtefælle
  • grænsependler fra et EU/EØS land
  • au pair 

Der er frit skolevalg, og du kan se listen over sprogskoler i København nederst på siden.

Sprogskolerne tilbyder undervisning via internettet. Der er undervisning både om dagen, om aftenen og i weekenden. Du kan også få danskundervisning på din arbejdsplads, hvis din arbejdsplads har en aftale om dette.

Vær opmærksom på, at selvforsørgende kursister bliver krævet et depositum på 1.250 kr, når de starter på danskuddannelsen.

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din sprogskole eller Jobcenter Integration.

Hvis du bliver forhindret og har brug for forlængelse

Hvis du er begyndt på danskuddannelse og bliver forhindret i at deltage i en periode, bør du straks søge om at få forlænget perioden med danskuddannelse, hvis du skulle få brug for en forlængelse senere. Vær dog opmærksom på at når klippekortsordningen træder i kraft, forsvinder muligheden for forlængelse.

Du kan endnu søge om forlængelse af din danskuddannelsesperiode, hvis du har været forhindret i at deltage på grund af for eksempel:

  • Din egen sygdom
  • Alvorlig sygdom i familien
  • Graviditet, barsel og adoption
  • Arbejde – sammen med andre forhold.

Det er ofte ikke tilstrækkeligt at få forlænget uddannelsesperioden, selv om du har et arbejde. Du vil som regel have mulighed for at følge undervisningen uden for arbejdstiden. Du kan både deltage i danskuddannelse om dagen og om aftenen. Men der er mulighed for at få forlænget uddannelsesperioden, hvis du arbejder mindst 30 timer om ugen, og dit arbejde og dine forhold i øvrigt betyder, at du ikke kan benytte dig at tilbuddet om danskuddannelse.

Fravær på mindre end en måned giver normalt ikke ret til forlængelse af undervisningsperioden.

Du skal søge, når du bliver forhindret, og senest søge om forlængelse, når du ikke mere er forhindret i at deltage i danskuddannelse. Ellers har du ikke ret til forlængelse. Du skal søge forlængelsen hos Jobcenter Integration.

Nye regler i 2018

Hvis du er selvforsørgende kursist (udenlandsk arbejdstagere, studerende m.v.) og for første gang henvises til danskundervisning fra januar 2018, kan du få undervisning i op til 3,5 år inden for en 5-årig periode. 

Den 5-årige periode begynder den dag, du første gang henvises til danskundervisning. Hvis du efter 1. oktober 2017 er flyttet til København fra udlandet og for første gang har bopælsadresse i Københavns Kommune, har du modtaget et henvisningsbrev fra kommunen, som sætter gang din uddannelsesperiode - uanset om du benytter tilbuddet eller ej.

Klippekortsordning
Fra 1. januar indføres en klippekortsordning til danskuddannelsen. De kursister, der 1. januar allerede er i gang med en danskuddannelse, vil først blive omfattet af klippekortsordningen, når de henvises til et nyt modul. 

Man får et klippekort med op til 6 klip. Kursister, der ved uddannelsesstart placeres på et højere modul end modul 1, vil kun få det antal klip, som svarer til de resterende moduler på danskuddannelsen.

Klippekortet giver dig mulighed for at holde pauser i deres undervisningsforløb. Fx i forbindelse med intensive arbejdsperioder, udlandsophold, sygdom eller barsel. Pauserne kan holdes, efter du har bestået en modultest, og inden du går i gang med et nyt modul. Du skal dog gøre opmærksom på, hvis du ønsker at holde pause - ellers vil du automatisk få et nyt klip, når et nyt modul går i gang. Hvis du ikke består modultesten inden for den periode, modulet er beregnet til, vil du kunne fortsætte undervisningen på det efterfølgende klip. Det betyder tilgengæld, at du bruger flere klip til at bestå et enkelt modul og derfor vil have færre klip til de efterfølgende moduler.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.