Danskuddannelse

Er du udenlandsk statsborger, der er flyttet til København som voksen, så kan du i de fleste tilfælde få danskuddannelse via kommunen.

Hvordan får du danskuddannelse?

For at modtage danskuddannelse, skal du selv kontakte et sprogcenter. Der er frit valg af sprogcentre, og du kan se listen over sprogcentre i København nederst på siden.

Dette gælder for dig, hvis du er: 

  • arbejdstager
  • studerende
  • medfølgende ægtefælle
  • grænsependler fra et EU/EØS land
  • au pair 

Hvis du har spørgsmål om henvisning, undervisning, deltagerbetaling eller klippekort, kan du tage kontakt til det sprogcenter, du vælger.

Danskuddannelse som en del af program efter integrationsloven 
Hvis du derimod er kommet til København som flygtning, familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz eller er selvforsørgende og følger et program efter integrationsloven, skal du ikke selv tage fat på et sprogcenter. Du vil automatisk blive tilbudt danskuddannelse som en del af dit program.
Læs mere om dine muligheder her

Henvisning til danskuddannelse
Hvis du er selvforsørgende kursist (udenlandsk arbejdstager, studerende m.v.) og for første gang henvises til danskuddannelse fra januar 2018, kan du få undervisning i op til 3,5 år inden for en 5-årig periode. 
Den 5-årige periode begynder den dag, du første gang henvises til danskuddannelse. Hvis du efter 1. oktober 2017 er flyttet til København fra udlandet, og for første gang har bopælsadresse i Københavns Kommune, har du modtaget et henvisningsbrev fra kommunen, som sætter gang din uddannelsesperiode - uanset om du benytter tilbuddet eller ej. Når du har modtaget dit henvisningsbrev, har du 30 dage til at rette henvendelse til et sprogcenter.

Klippekortsordning
Fra 1. januar 2018 er der indført en klippekortsordning til danskuddannelsen. 
Med det nye klippekort, får du seks klip til at gennemføre danskuddannelsen.
Danskuddannelsen består af seks moduler, uanset niveau, og du har derfor som udgangspunkt ét klip per modul til at gennemføre uddannelsen. Kursister, der ved uddannelsesstart placeres på et højere modul end modul 1, vil kun få det antal klip, som svarer til de resterende moduler på danskuddannelsen.

De kursister, der 1. januar 2018 allerede er i gang med en danskuddannelse, vil først blive omfattet af klippekortsordningen, når de henvises til et nyt modul. 

Kontakt