Mødedato: 29.09.2021, kl. 16:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 86

Referat for Københavns musikudvalg møde d. 29.09.2021, 16:30