Mødedato: 28.09.2022, kl. 16:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Københavns musikudvalg møde d. 28.09.2022, 16:30