Mødedato: 21.06.2022, kl. 12:00
Mødested: SKRIFTLIG VOTERING

Referat for Københavns musikudvalg møde d. 21.06.2022, 12:00