Mødedato: 11.04.2021, kl. 12:00
Mødested: SKRIFTLIG VOTERING

Referat for Københavns musikudvalg møde d. 11.04.2021, 12:00