Mødedato: 09.06.2021, kl. 16:30
Mødested: Microsoft Teams

Referat for Københavns musikudvalg møde d. 09.06.2021, 16:30