Mødedato: 08.12.2021, kl. 16:30
Mødested: Musikhuset København

Referat for Københavns musikudvalg møde d. 08.12.2021, 16:30