Søg

Corona-vaccination

Det er Region Hovedstaden, der står for vaccination mod COVID-19 i København.

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19. Vaccinen beskytter mod at blive smittet og syg af COVID-19. Anbefalingen gælder også, selvom du har været syg med COVID-19.

Tal med en sundhedsfaglig

Har du spørgsmål om COVID-19 eller om vaccination mod COVID-19, kan du ringe til myndighedernes fælles COVID-19-hotline på telefon: 70 20 02 33. Du kan også sende en sms med teksten "vac" til 1231. Så vil du blive ringet op af en sundhedsfaglig medarbejder.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du blandt andet læse om, hvorfor man vaccinerer, om det danske vaccinationsprogram og om eventuelle bivirkninger (sst.dk).

Har du sundhedsfaglige spørgsmål til, om du skal tage imod tilbuddet om vaccination, bør du tale med din praktiserende læge eller den sygehuslæge, der kender dit sygdomsforløb.

Transport og ledsagelse

Hjælp til transport

Kan du ikke komme til vaccinationscentret alene eller med hjælp fra en pårørende på grund af en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse? Så kan du få hjælp af Københavns Kommune.

  • Hvis du er fyldt 65 år, skal du kontakte visitationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på telefon: 33 66 33 66
  • Hvis du er under 65 år, skal du kontakte Vaccinationslinjen i Københavns Borgerservice på telefon: 33 66 33 35.

En at følges med

Kunne du tænke dig en at følges med, når du skal til vaccination? Røde Kors har en ledsagerordning, hvor de følger dig trygt afsted og hjem igen.

Røde Kors-ledsageren kan møde dig ved din bopæl, ledsage dig i offentlig transport til vaccinationscenteret, vente sammen med dig i observationsområdet og sikre, at du kommer trygt hjem igen.

Kontakt Røde Kors på 35 29 96 60.