Søg

Tilbud om ugentlig hurtigtest og en første test på skolen i tilfælde af smitte

Københavns Kommune tilbyder en frivillig og gratis hurtigtest til elever, der er fyldt 9 år.

Opdateret d. 29. november 2021 kl. 12:20 

Ugentlig hurtigtest

Den ugentlige hurtigtest tilbydes på skolen til elever, der er fyldt 9 år. Testen tilbydes mange steder allerede fra klokken 7:30 om morgenen, så forældre selv har mulighed for at følge deres børn til test, hvis de ønsker det. Det vil dog også være muligt at blive testet i skoletiden, hvis eleven ønsker dette i stedet.

Til testen skal dit barn fremvise sundhedskort og opgive et telefonnummer, hvor du som forælder kan kontaktes i tilfælde af en positiv test.

Kørelister for ugentlige tests på dit barns skole

En første test på skolen i tilfælde af smitte

Hvis der konstateres smitte blandt elever eller medarbejdere i en klasse, identificeres alle i klassen som nære kontakter. I det tilfælde tilbydes klassen en første test på skolen.

Skolen vil informere jer nærmere, hvis en første test på skolen i tilfælde af smitte bliver aktuel for jeres barn.

Testtidspunkter for en første test på skolen i tilfælde af smitte vil være fra 16.00– 18.00 eller 7.30 – 8.30, så forældre selv har mulighed for at følge deres børn til test.

Elever op til og med 14 år skal have samtykke fra deres forældre

Elever til og med 14 år skal have samtykke fra deres forældre for at blive testet på skolen. Samtykket gives digitalt på Aula.

Med samtykket giver du tilladelse til, at dit barn løbende kan blive testet, både i den faste ugentlige testtid og hvis dit barn bliver nær kontakt til en smittet. Du kan altid trække dit samtykke tilbage i Aula.

Hvis et barns forældre ikke bor sammen, er det den forælder, som barnet bor hos, der skal give samtykket.

Unge, der er fyldt 15 år, behøver ikke samtykke fra en forælder

Når en elev er fyldt 15 år, kan eleven selv give samtykke til test ifølge sundhedsloven. Det er derfor vigtigt, at du snakker med dit barn om muligheden for at blive testet. Du vil blive orienteret om, at dit barn tilbydes test, men vær opmærksom på, at dit barn godt kan vælge at blive testet, selvom du ikke har givet samtykke.

Mere information

Hvis du har spørgsmål til samtykke eller til selve testene, kan du henvende dig til skolens kontor. Du kan også skrive til bufkviktest@kk.dk.

Spørgsmål og svar om hurtigtest af skoleelever

Hvordan foregår en hurtigtest?

En hurtigtest er en næseborspodning med en kort podepind, som udføres af uddannet podepersonale. Testen udføres ved, at der forsigtigt føres en vatpind 2 cm ind i det ene næsebor. Her roteres vatpinden i 10 sekunder, hvorefter vatpinden forsigtigt trækkes ud igen.

Herefter gentages proceduren i det andet næsebor. Efterfølgende analyseres prøven, og efter 15-30 minutter er testresultatet klar.

Er den ugentlige test et krav for at komme i skole?

Nej. Det er frivilligt at få en test, og ingen pålægges at blive testet. Hvis en elev ikke vil have foretaget en test, behøver eleven ikke blive testet. Heller ikke selvom elevens forældre har givet samtykke.

Hvad sker der, hvis mit barn ikke vil testes?

Hvis der er givet samtykke til test, får eleven tilbudt en test. Hvis eleven ved testtidspunktet ikke vil testes alligevel, testes eleven ikke. Testtilbuddet er fuldt ud frivilligt.

Hvem bliver informeret om testresultatet?

Hvis en elev testes negativ for corona, vil testsvaret blive sendt til det telefonnummer, som barnet har med. Hvis en elev testes positiv, vil testsvaret ligeledes blive sendt til telefonnummeret og Styrelsen for Patientsikkerhed vil blive informeret.

Hvad sker der, hvis man bliver testet positiv?

Hvis en elev testes positiv ved den ugentlige test, orienteres kontaktpersonen fra skolen, som tager hånd om eleven og kontakter forældrene. Det aftales med forældrene, hvordan eleven hurtigst muligt kommer hjem

Hvis en elev testes positiv ved den første test i skolen i tilfælde af smitte, orienteres forældrene og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den positive hurtigtest på skolen skal bekræftes af en PCR-test, som er mere sikker. Eleven skal blive hjemme og undgå tæt kontakt med andre, indtil PCR-testen har be- eller afkræftet resultatet af hurtigtesten. 

Hvordan trækker jeg mit samtykke til test tilbage?

Du kan trække dit samtykke tilbage på din profil på Aula: Profil > Stamkort > Rediger.

Hvis samtykket er givet på en anden digital platform, skal du kontakte skolens kontor. 

Er der nogen, som ikke bør lade sig teste?

En næsepodning kan i meget sjældne tilfælde give kortvarigt ubehag som fx hoste, nysen, eller lokal kløe i næse og svælg. Der kan dog være helt særlige situationer, hvor en næsepodning ikke anbefales:

- Tendens til næseblødning

- Sygdomme i næsesvælget

- Ved nyligt brækket næse eller efter næseoperation

- Akutte skader eller kroniske tilstande i og omkring næseregionen.

I de særlige tilfælde anbefales det, at man lader sig teste med en halspodning, dvs. en PCR-test. Man kan booke tid til en PCR-test på coronaprover.dk.

Hvordan behandles dit barns personoplysninger?

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00