Søg

Foreninger og aftenskoler – sådan gør vi under corona

Læs om, hvordan corona påvirker foreninger og aftenskoler.

Opdateret den 16. januar 2022

Foreninger og aftenskoler kan gennemføre deres aktiviteter.
Dog gælder følgende retningslinjer:

Coronapas

Der er krav om coronapas

  • i kulturhuse
  • i træningscentre
  • for deltagere i aftenskoleaktiviteter
  • for publikum ved publikumsrettede aktiviteter
  • for betalende publikum ved idrætsaktiviteter og publikum ved idrætsaktiviteter, som har fået fribilletter eller lignende.
  • for gæster ved indendørs servering af mad og drikke

Kravet gælder for personer på 15 år og derover.

Aftenskolen/Foreningen har ansvaret for kontrol af coronapas.

Mundbind

På kultur- og fritidsområdet er der krav om at bruge mundbind eller visir i alle bygninger og lokaler.

Kravet gælder for personer på 12 år og derover.

Kravet gælder ikke, når man sidder ned, og heller ikke for deltagere, undervisere, trænere, mv., imens de deltager i deres aktivitet.

Publikum

Der tillades kun siddende publikum.

Udendørs er der ingen begrænsning på antal publikummer.

Indendørs må der maksimalt være 500 publikummer, hvis ikke der sektionsopdeles.
Op til 1500 publikummer kan tillades indendørs, hvis der sektionsopdeles, og der udarbejdes en sundhedsplan. Find de præcise krav i den seneste bekendtgørelse fra Kulturministeriet.

Smitteforebyggende foranstaltninger for børn og unge

I Københavns Kommune er der høje smittetal – se coronasmitte.dk. Derfor gælder følgende for børn og unge til og med de ældste klasser i grundskolen:

  • Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
  • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
  • Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
  • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og vejledninger om forebyggelse og håndtering af spredning af coronasmitte.

Ikke-kommunale faciliteter

Nogle foreninger og aftenskoler bruger ikke-kommunale faciliteter. Bemærk, at der her kan være strengere krav til foreninger og aftenskoler end ovenstående.

Skole-faciliteter

Mulighed for midlertidige nedlukninger

Ved større corona-smitteudbrud kan Styrelsen for Patientsikkerhed undtagelsesvist udstede påbud om midlertidig lukning af en skole. Hjemsendte elever må heller ikke møde til forenings- og aftenskoleaktiviteter på den pågældende skole.

Ved lukning af en skole får de berørte foreninger og aftenskoler direkte besked.
Lukkede skoler vil også fremgå af siden Pasning og skole - coronainfo.

Corona-testfaciliteter

Enkelte lokaler på skoler bruges til corona-testfaciliteter og kan derfor være helt eller delvist lukkede for foreninger.

Gebyr

På grund af corona-restriktioner for brug af faciliteter vil der ikke blive opkrævet gebyr for 2020 og 2021.

Tilskud

Kultur- og Fritidsforvaltningen har besluttet, at aftenskoler og foreninger ikke mister tilskud (til og med juni 2021) som følge af manglende aktivitet forårsaget af efterlevelse af myndighedernes anbefalinger om forebyggelse og håndtering af spredning af coronasmitte. Det betyder, at aftenskoler og foreninger vil kunne beholde det oprindeligt afsatte tilskudsniveau uanset nedgang i aktiviteter.

Det er en forudsætning, at hvis der opnås kompensation for tab fra statslige hjælpepakker til enkelte budgetposter, så kan der ikke anvendes tilskud til det der allerede er kompenseret for.