Center for Rusmiddelbehandling København

Den 1. februar 2016 åbnede Center for Rusmiddelbehandling København dørene for alkohol og stofbrugere i Københavns Kommune.

Den 1. februar blev behandlingstilbuddene for alkohol- og stofbrugere i Københavns Kommune omlagt. Helt overordnet betyder det, at en række af de behandlingstilbud, der tidligere fandtes i regi af Center for Misbrugsbehandling og Pleje samt i Rådgivningscenter København, samles i ét behandlingscenter – Center for Rusmiddelbehandling København.

Læs mere om alkoholbehandling, hvis du ønsker alkoholbehandling

Læs mere om stofbehandling, hvis du ønsker stofbehandling

Omlægningen i korte træk

  • De 4 alkoholenheder og de 4 modtageenheder samles i 3 enheder og de 4 behandlingsenheder samles til 3 enheder.
  • Center for Rusmiddelbehandling København organiseres i to områder– Ét område med primær opgave at hjælpe borgerne med reducere eller stoppe deres brug af alkohol, hash, kokain og andre centralstimulerende stoffer. Det andet område har til opgave at hjælpe borgere med at stabilisere, reducere eller stoppe deres brug af opioider (heroin, illegal metadon mfl.).
  • Der etableres et nyt tilbud med familieorienteret rusmiddelbehandling, og der etableres særskilt tilbud til unge under 25 år, samt et udgående tilbud til borgere på socialpsykiatriske botilbud.
  • Der etableres en tværgående myndigheds- og beskæftigelsesenhed. Medarbejderne vil være udgående i rusmiddelbehandlingen og vil have ansvar for visitation til dag- og døgnbehandling, enkeltydelser og administration af pension.
  • Der etableres et nyt tilbud for de mest udsatte substitutionsbrugere på Forchhammersvej gennem en fusion af ambulatoriet Forchhammersvej og Classensgade medio 2016.
  • Lægeklinikken Turesensgade udfases over 2 år, og der etableres et nyt lavintensivt tilbud
  • Tilbud, som ikke er direkte behandlingsrelateret indgår ikke i behandlingscenteret, men samles i Center for rehabilitering og pleje (E-huset, bofællesskaber i Lundtoftegade, plejeafdelingen på Forchhammersvej og Plejekollektiverne m.fl.)