Du er her

Brugertilfredshedsundersøgelser i Socialforvaltningen

I Socialforvaltningen interesserer vi os for, om borgerne er tilfredse med den service og de ydelser de modtager

Derfor har Socialudvalget besluttet, at Socialforvaltningen pr. 1. januar 2015 skal arbejde systematisk med brugertilfredshedsundersøgelser, for at vi løbende kan udvikle kvaliteten i vores indsats.

Formål

Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er:

  • At give borgeren en stemme
  • At understøtte det lokale udviklingsarbejde i forvaltningens dag- og døgntilbud samt myndighedscentre.
  • At bidrage til opfølgning på Socialudvalgets pejlemærker

Pejlemærkerne er politisk vedtaget fokusområder, der udstikker retning for Socialforvaltningens arbejde i 2014-2017.

Hvad og hvornår

Brugertilfredshedsundersøgelsen skal gennemføres én gang årligt ved:

  • Et fælles standardspørgeskema (obligatorisk)
  • Supplerende, lokaltilpassede undersøgelser (frivilligt)

Undersøgelsen omfatter borgere ned til og med 12 år. Forældre til børn under 18 år vil blive inviteret til at deltage i undersøgelsen. For børn under 12 år vil det alene være forældrene, der bliver spurgt.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.