Du er her

Brugertilfredshedsundersøgelser i Socialforvaltningen

I Socialforvaltningen interesserer vi os for, om borgerne er tilfredse med den service og de ydelser de modtager

Socialforvaltningen har siden 2015 arbejdet systematisk med brugertilfredshedsunder-søgelser for, at vi løbende kan udvikle kvaliteten i vores indsats.

Formål

Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er:

  • At give borgeren en stemme
  • At understøtte det lokale udviklingsarbejde i forvaltningens dag- og døgntilbud samt myndighedscentre
  • At bidrage til opfølgning på Socialudvalgets Tegn på Succes, som er defineret i Socialforvaltningens Socialstrategi

Tegn på Succes er politisk vedtaget fokusområder, der udstikker retning for Socialforvaltningens arbejde i 2018-2021.

Hvad og hvornår

Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres hvert efterår i hele Socialforvaltningen. Undersøgelsen består af:

  • Nogle spørgsmål, som stilles på tværs af forvaltningens målgruppeområder
  • Nogle supplerende spørgsmål, som er formuleret lokalet af botilbud, institutioner og myndighedsenheder

Undersøgelsen omfatter borgere ned til og med 12 år. Forældre til børn under 18 år vil blive inviteret til at deltage i undersøgelsen. For børn under 12 år vil det alene være forældrene, der bliver spurgt.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.