Borgercenter Hjemmeplejes brugerråd

Brugerrådet er bindeledet mellem Borgercenter Hjemmepleje og Københavns borgere under 65 år, der modtager hjemmehjælp

Borgercenter Hjemmepleje har et brugerråd tilknyttet bestående af repræsentanter fra handicap-, psykiatri- og misbrugsområdets organisationer samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Borgercenter Hjemmepleje og den private leverandør af hjemmehjælp.

Formålet er at sikre brugerne en rådgivende rolle i forhold til hjemmeplejens daglige såvel som fremadrettede virke og således styrke en løbende dialog mellem bruger og hjemmepleje.

Kontakt