Du er her

Brugerråd i Borgercenter Handicap

Byens borgere med nedsat funktionsevne sikres indflydelse på forskellig vis. Bl.a. gennem to brugerråd

Til Borgercenter Handicap er tilknyttet et Centerråd, der består af repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer såvel som ledelses - og medarbejderrepræsentanter. Der er endvidere tilknyttet et Forældreråd, der har et særligt fokus på børne- og ungeområdet. Formålet med de to Råd er at sikre brugerne en rådgivende rolle i forhold til centrets daglige virke og styrke den løbende dialog. Du kan læse mere om de to Råd herunder. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.