Brugerråd i Borgercenter Handicap

Byens borgere med nedsat funktionsevne sikres indflydelse på forskellig vis. Bl.a. gennem et brugerråd.

Til Borgercenter Handicap er tilknyttet et Centerråd, der består af repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer såvel som ledelses - og medarbejderrepræsentanter. Formålet med Rådet er at sikre brugerne en rådgivende rolle i forhold til centrets daglige virke og styrke den løbende dialog. Du kan læse mere om Centerrådet herunder. 

Kontakt