Søg

Udmøntning af Københavns Kommunes julepulje til aktiviteter, der støtter byens erhvervs- og kulturliv

Der er i alt 11 aktiviteter, der har fået tilsagn om støtte fra Københavns Kommunes til julepulje til juleaktiviteter, der støtter byens erhvervs- og kulturliv.

Københavns Kommune har modtaget i alt 30 ansøgninger til julepuljen i perioden fra annoncering af ansøgningsrunden den 29. juni 2021 frem til fristudløb for ansøgning den 1. oktober 2021 kl. 12.00. Der er samlet set ansøgt om i alt 3.167.085 kr. og der er givet tilsagn om støtte for ca. 1 mio. kr.  Der er i alt 11 aktiviteter, der har fået tilsagn om støtte fra Københavns Kommunes til julepulje til juleaktiviteter, der støtter byens erhvervs- og kulturliv.

Ansøgninger der har fået støtte fra julepuljen:
  Projektnavn Ansøger(e) Beskrivelse Beløb i kr.
1 Juleoptog på Amager Sundbyernes handelsforening/Amager butikkerne Danmarks længste juleoptog på Amagerbrogade med fokus på grønne tiltag hos de erhvervsdrivende. 80.000
2 Secrets of Hyskenstræde Thi Thao Copenhagen/butikkerne i Hyskenstræde Julebelysning og aktiviteter i Hyskenstræde, der sætter fokus på gadens handelsmuligheder. 110.000
3 Food Studio Julemarked Food Studio Bæredygtigt julemarked på Refshaleøen med fokus på mindre, lokale aktører. 200.000
4 Grønt Marked - Julemarked Grønt Marked Bæredygtigt julemarked på Refshaleøen og Nørrebro med fokus på lokale producenter og aktiviteter i lokalområderne. 30.000
5 Tilberedning af den danske jul The Set, BBU og Fish Tank Julemarked og madworkshops for udsatte unge og deres familier med fokus på lokale bæredygtige producenter. 210.000
6 Københavns julehjernevrider Clorofille Naturforening Underholdning for børnefamilier i form af en vandrerute med 20 stop gennem Indre By og et tilhørende aktivitetshæfte med fokus på jul og Københavns historie. 31.000
7 Byens Plantetorvs grønne julemarked på Refshaleøen Byens Plantetorv Kreativt gør-det-selv juleværksted og genbrugsmarked på Refshaleøen med fokus på bæredygtighed og familier med få ressourcer. 85.000
8 Jul på værtshuset Salvador Books i samarbejde med Københavns Museum Åbningsevent med juleaktiviteter og byvandring til byens værtshuse i forbindelse med udstillingen og udgivelsen af bogen ”Stamsteder”. 105.000
9 Jul på Absalon Absalon Hotel Julemarked i Absalon Hotel med lokale samarbejdspartnere. 18.000
10 Lys i mørket – julebelysning på Istedgade Istedgade Handelsforening Julebelysning  gennem hele Istedgade og på Enghaveplads. 50.000
11 Jul på Vartov Center for Grundtvigforskning Folkelige dagsarrangementer hver søndag i advent med aktiviteter for børn og voksne. 74.500
  I alt     993.500

 

Information om julepuljen

Københavns Kommune har besluttet at etablere en julepulje i 2021 på 1 mio. kr. Puljemidlerne skal støtte aktiviteter, der kan bidrage til genopretning af det københavnske erhvervs - og kulturliv oven på Covid-19 krisen, og gøre København til en attraktiv shopping-, kultur-, mad- og oplevelsesdestination i juletiden. 

Støtten til juleaktiviteter har til formål at tiltrække internationale og nationale gæster til København, ved at gøre København mere attraktiv som det sted i Europa, man tager til på forlænget weekend eller ”short break” for at nyde julen med shopping, oplevelser og hygge i en kulturby fuld af liv.

Information om ansøgning

Julepuljen vil blive uddelt på baggrund af én ansøgningsrunde, der igangsættes den 28. juni og løber frem til d. 1. oktober 2021.

Midlerne i julepuljen bliver uddelt på baggrund af vurdering af ansøgninger om støtte i henhold til formålet. Tildeling af midler fra puljen kan ske til såvel virksomheder som erhvervs-, kultur- og interesseorganisationer m.v.

Julepuljen udmøntes af Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen. Endelig behandling forventes afsluttet primo oktober, hvorefter tilsagn om støtte forventes straks efter. 

Frist for ansøgning er forlænget til fredag den 1. oktober 2021 kl. 12.00.

Alle ansøgninger kan blive offentliggjort i forbindelse med sager om aktindsigt. Eventuelle ophavsretlige spørgsmål og lignende skal derfor  være afklaret af ansøger forud for indsendelse af ansøgningen.

Bemærk: Undlad at fremsende fortrolige eller følsomme personoplysninger i din ansøgning. Læs mere om, hvad der udgør personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside her: Hvad er personoplysninger? (datatilsynet.dk)

Vurdering af ansøgninger

For at sikre formålet med puljemidlerne er der udarbejdet en række formål og udmøntningskriterier med henblik på at understøtte pejlemærker og fokusområder i Københavns Kommunes erhvervsstrategi. 

Vurdering af ansøgninger og tildeling af puljemidlerne vil tage udgangspunkt i følgende formål og kriterier:

 • Skabe øget omsætning blandt Københavns erhvervsdrivende med specielt fokus på butikker, kulturinstitutioner, spisesteder og hoteller. 
 • Understøtte fortællingen om København som international handels-, kunst-, mad- og kulturby.
 • Skabe opmærksomhed på byens tilbud i juletiden.
 • Være forenelig med branding- og markedsføringsindsatser af København som international juledestination, som er forankret hos Wonderful Copenhagen. 
 • Understøtte den overordnede fortælling om København som julehovedstad, som har fokus på Kunst & Design, Monarki & Historie, Grøn & Bæredygtig, Moderne Arkitektur og Gastronomi. 

Derudover er der en række generelle krav for at komme i betragtning til kommunal støtte. Disse er:

 • Ansøgere skal indgive konkret budget, herunder redegøre for anvendelse af puljemidler samt egenfinansiering på min. 50%.
 • Initiativet skal være gratis og åben for alle, må ikke være af kommerciel karakter og skal have relevans for byens borgere og besøgende.
 • Såfremt der samarbejdes med andre aktører, skal ansøger indgive en beskrivelse af samarbejdet med henblik på styrkelse af initiativets profil og udnyttelse af økonomiske ressourcer.
 • Ansøgere tages alene i betragtning til puljemidler, såfremt initiativet er geografisk begrænset til Københavns Kommune og med afvikling i november/december 2021. 

Formalia vedrørende ansøgning

 • Der kan søges om konkret tilskud til aktivitet(er), der afholdes i november/december 2021.
 • I ansøgningen skal redegøres for aktivitetens formål og målgruppe i henhold til de overordnede formål for puljen
 • Ansøgningen skal indeholde relevant information om aktivitetens forventede effekt iht. formålet.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysning om tidspunkt for og varighed af initiativet, der søges om støtte til.
 • Ansøgningen skal vedlægges udfyldt budgetskabelon for gennemførelsen af den aktivitet, der søges om støtte til.
 • Hvis aktiviteten er betinget af medfinansiering fra andre aktører, skal ansøgningen vedlægges tilsagn eller erklæring om, at de pågældende er ansøgt. 

Kontakt

Julepuljen