Skole-foreningspulje 2023

Puljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folke-, special-, dagbehandlingsskoler eller KKFO'er i 2023. Se kriterier for puljen og find ansøgningsskemaet her.

Om puljen

Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune har ekstraordinært afsat 500.000 kr. fra Udviklingspuljen for børn og unge til at give foreninger mulighed for at etablere samarbejde med skoler og KKFO'er i 2023.

Der kan søges om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1000 kr. pr. forløb til forberedelse og administration. Forening og skole/KKFO skal have en aftale om forløbet, før der ansøges om tilsagn fra puljen.

Der kan ansøges om højst 10.000 kr. pr. forløb/ansøgning. Puljen kan yde støtte til max 5 forløb pr. forening i 2023.

Midlerne tildeles foreningerne og kan give mulighed for eventuel frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden.

Det er en forudsætning for at opnå støtte, at undervisningsforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem foreningsinstruktør og lærere/pædagoger, og at begge parter tager aktivt del.

Ansøgningsprocedurer

Ansøgning fungerer ved, at forening og skole/KKFO i fællesskab udfylder nedenstående samarbejdsaftale og sender til Kultur- og Fritidsforvaltningen på mail: cx52@kk.dk. Ansøgningerne behandles løbende, og der kan forventes svar inden for 14 dage. Dog tidligst fra d. 7. august 2023.

Der skal som udgangspunkt søges om tilskud, inden forløbet igangsættes. Der kan kun gives støtte til forløb i 2023.

Se retningslinjer for puljen og ansøgningsskema/skabelon til samarbejdsaftale herunder. Se også meget gerne DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommunes fælles vejledning til, hvordan man kan planlægge foreningsforløbet, så det bedst muligt kan understøtte brobygningen til foreningen efter forløbet. 

Kontakt

Camilla Graversgaard Nielsen

Kultur- og Fritidsforvaltningen