Brandklasse og konstruktionsklasse i din byggeansøgning

Læs om, hvad en brandklasse og en konstruktionsklasse er, samt hvilke krav, det stiller til din byggeansøgning.

Hvornår skal dit byggeri indplaceres?

Når du søger om byggetilladelse skal oplyse hvilken brand- og konstruktionsklasse dit byggeri skal indplaceres i. Du skal også indsende dokumentation for indplaceringen.

Kravet om indplacering i brand- og konstruktionsklasser er trådt i kraft med Bygningsreglement 2018.

Nogle typer af byggeri er undtaget for indplacering i brand- og konstruktionsklasser. For brandklasser gælder det byggeri med et samlet areal på under 50 m², og for konstruktionsklasser gælder det byggeri, hvor den enkelte bygning har et areal på under 50 m². Det kan fx være garager, carporte og overdækkede terrasser.

Læs om certificeringsordningen for bærende konstruktioner og brandforhold på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens temaside.

Hvem kan indplacere dit byggeri?

Når du søger om byggetilladelse skal du dokumentere, hvilken brand- og konstruktionsklasse byggeriet er indplaceret i.

Hvis dit byggeri er indplaceret i brandklasse 1 og konstruktionsklasse 1 er det undtaget for krav om certificeret rådgiver.

Byggeri i brandklasse 2, 3 eller 4 skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver. Byggeri i konstruktionsklasse 2, 3 eller 4, skal tilknyttes en certificeret statiker. Frem til 1. januar 2022 kan du anvende en anerkendt statiker i stedet for en certificeret statiker.

Kommunen kan ikke hjælpe dig med at indplacere dit byggeri.

Hvad er en brandklasse?

Brandklasser siger noget om den brandrisiko, der er forbundet med dit byggeri. Jo større risiko, des højere brandklasse. Der findes fire brandklasser: 1, 2, 3 og 4.

For at indplacere dit byggeri i en brandklasse, skal du blandt andet kende bygningens anvendelseskategori og risikoklasse.

Se tabeller til indplacering af dit projekt i en brandklasse på bygningsreglementet.dk

Sagsbehandlingstiden kan forkortes, når dokumentationen af brandforhold er udformet som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til brandteknisk dokumentation.

Hent Bygningsreglementets vejledning til dokumentation af brandforhold

Brandklasse 1

Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m². Der må kun anvendes simple brandtekniske installationer fx røgalarmanlæg og håndslukkere. Byggeri indplaceret i brandklasse 1, skal være i risikoklasse 1 og udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning.

Eksempler på byggeri der kan være placeret i brandklasse 1:

 • Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse, med højst 2 etager over terræn og højst én etage under terræn
 • Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse, med højst 3 etager over terræn og højst én etage under terræn, når etagearealet ikke overstiger 150 m²
 • Garager, carporte, skure, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et samlet areal på over 50 m², som ikke påvirker brandsikkerheden for de øvrige bygninger på grunden
 • Industri- og lagerbygninger, avls- og driftsbygninger i højest 1 etage over terræn og 1 etage under terræn, med en brandbelastning på højest 1600 MJ/m2

Som dokumentation for indplacering af byggeri i brandklasse 1, skal du oplyse om:

 

Brandklasse 2, 3 og 4

Kan dit byggeri ikke indplaceres i brandklasse 1, skal det placeres i brandklasse 2, 3 eller 4.

Eksempler på byggeri i brandklasse 2, 3 og 4:

 • Enfamiliehuse i 3 etager, hvor etagearealet overstiger 150 m²
 • Enfamiliehuse i haveforeninger, hvor bygningsafsnittet ikke er brandmæssigt fritliggende
 • Ombygning i etageejendomme, fx sammenlægning af lejligheder
 • Butikker og restauranter i stue- eller kælderetagen i etageejendomme
 • Vuggestuer og børnehaver
 • Hoteller og hospitaler i flere etager

Ved byggeri i brandklasse 2-4, skal du have en certificeret brandrådgiver til at indplacere byggeriet og udarbejde den nødvendige dokumentation.

Den certificerede brandrådgiver skal bl.a. fremsende:

 1. Information om den certificerede brandrådgiver med dertilhørende kopi af gyldigt certifikat
 2. Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse
 3. Oplysning om den valgte metode for dokumentation af brandforhold
 4. Starterklæring
 5. Oplysning om og dokumentation for hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt (ITT)

Ved byggeri i brandklasse 4 skal der også foreligge:

 1. Information om den certificerede tredjepartskontrollant med dertilhørende kopi af gyldigt certifikat
 2. Starterklæring fra tredjepartskontrollant

Se oversigt over certificerede brandrådgivere på bygningsreglementet.dk

Hvad er er konstruktionsklasse?

Byggeriets konstruktionsklasse afhænger af tre ting; hvor kompleks konstruktionen er, hvor almindelig den er og hvilke konsekvenser svigt i konstruktionen vil medføre.​ Der findes fire konstruktionsklasser: 1, 2, 3 og 4.

For at indplacere dit byggeri i en konstruktionsklasse, skal du blandt andet kende bygningens etageantal, konsekvensklasse og erfaringen med konstruktionstypen.

Læs om indplacering i konstruktionsklasser på bygningsreglementet.dk

Konstruktionsklasse 1

Konstruktionsklasse 1 er byggeri, hvor konsekvenserne ved eventuelle svigt i konstruktionen kategoriseres som lav eller middel. Hvis dit byggeri kan indplaceres i konstruktionsklasse 1 er det undtaget for krav om certificeret statiker.

Konstruktionerne indgår blandt andet i:

 • Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel i højest 2 etager og højst én etage under terræn, samt tilbygninger hertil over 50 m²
 • Industri-og lagerbygninger, samt avls- og driftsbygninger i 1 etage med en spændvidde på højest 40 m.
 • Garager, carporte, overdækkede terrasser og lignende bygninger mm. med et areal på over 50 m² i højest 1 etage
Konstruktionsklasse 2, 3 og 4

Hvis ikke dit byggeri ikke er indplaceret i konstruktionsklasse 1, skal det placeres i konstruktionsklasse 2, 3 eller 4. Byggeri i konstruktionsklasse 2, 3 eller 4 kræver en certificeret statiker.

Eksempler på konstruktionsklasse 2, 3 og 4:

 • Altaner
 • Byggeri i over to etager
 • Ombygning af eksisterende etageejendomme, fx murhul/nedrivning af bærende væg i byggeri i over 2 etager

Kontakt