Borgerens Plan

Med Borgerens Plan ønsker vi at styrke samarbejdet med dig om dine mål.

Københavns Kommunes Socialforvaltning er opdelt i en række enheder, som alle udfører specialiserede funktioner for borgerne. Traditionelt har københavnerne haft en plan for arbejdet i hver enhed i forvaltningen – og det har derfor ikke altid været let at skabe sig et overblik over alle mål og aftaler. 

Med Borgerens Plan har vi udviklet én plan, som samler dine mål. Den giver både  dig og medarbejderne overblik over, hvad der er aftalt, og hvordan det går med målene. På den måde hjælper den til at skabe bedre sammenhæng i samarbejdet mellem dig og medarbejderne.

Borgerens Plan betyder også, at vi stiller os sammen med dig og vælger målene med afsæt i dine perspektiver og ressourcer. Det gør vi, fordi det er din plan, og fordi det er vigtigt at du oplever, at det vi sammen gør er meningsfuldt og relevant for dig.

Principper for arbejdet med Borgerens Plan

Socialforvaltningen har besluttet fire principper for, hvordan medarbejderne samarbejder med dig og hinanden om Borgerens Plan:

  • Vi arbejder altid sammen med borgeren, så borgerens stemme og behov bliver retningsgivende for indsatsen og så borgeren oplever ejerskab til planen
  • Vi arbejder sammen om målene på tværs og vi formulerer og prioriterer mål og aftaler – sammen
  • Vi kender hinandens roller og ansvar i den fælles opgaveløsning
  • Vi dokumenterer systematisk, enkelt og målrettet, og bruger vores fælles boden til at fremme borgerens udvikling

Tidsplan

Borgerens Plan betyder, at vi skal arbejde anderledes i Socialforvaltningen. Derfor implementerer vi over en længere periode. De første københavnere stiftede bekendtskab med Borgerens Plan i 2018, og siden er flere gradvist kommet til.

Samtidig spiller Borgerens Plan en central rolle i Socialforvaltningens aktuelle udvikling af forvaltningens nye it-system, DOMUS. Med implementeringen af DOMUS i 2021 bliver Borgerens Plan spredt til hele forvaltningen. 

Du kan se planer for implementeringen på forvaltningens målgruppeområder nedenfor, når de er godkendt i forvaltningen.
 

Kontakt

Stine G. Page
Programleder
Mail: wg44@kk.dk
Telefon: 24 92 97 56
 

Kontakt