Borgerens Plan

Borgerens Plan er en omstilling af Socialforvaltningens måde at arbejde på og betyder, at borgeren kun vil få én plan i forvaltningen.

Borgere med en sag i Socialforvaltningen i Københavns Kommune har i dag flere handleplaner, da de både har planer med sagsbehandlere(n) og en eller flere planer om mål og aftaler med de steder, borgeren er tilknyttet. Det kan gøre det svært for borgeren at have et overblik, ligesom det kan være svært for medarbejderne at skabe en helhed i indsatsen. 

Med Borgerens Plan har vi udviklet én plan, der følger borgeren. Den skal fremme overblikket både for borgeren og for medarbejderne, og hjælpe til at skabe bedre sammenhæng i samarbejdet.

Borgerens Plan betyder også, at vi stiller os sammen med borgeren og træffer valg om mål og samarbejde med afsæt i borgerens perspektiv og ressourcer. Dette skal bidrage til, at borgeren i højere grad oplever, at planen er meningsfuld og relevant for det, som er vigtigt for ham eller hende. 

Tidsplan

Borgerens Plan betyder ændringer af måden, vi arbejder på i Socialforvaltningen, ligesom der også er behov for IT-systemer, der understøtter arbejdet. Derfor vil Borgerens Plan blive indfaset over en længere periode.

De første borgere stiftede bekendtskab med Borgerens Plan i foråret 2018 og i løbet af 2019. Her gjorde borgere og medarbejdere på udvalgte tilbud børne-, voksen- og handicapområdet sig erfaringer med, hvordan Borgerens Plan understøtter samarbejdet om borgerens mål. 

Her i 2020 tager vi Borgerens Plan i brug på en lang række tilbud i forvaltningen. I starten af året vil de enkelte målgruppeområder udarbejde mere detaljerede planer for implementeringen, som kan tilgås nedenfor. 

Kontakt

Stine G. Page
Programleder
Mail: wg44@sof.kk.dk
Telefon: 24 92 97 56

Kontakt