Borgercenter Voksne

Danmark
Borgercenter Voksne har ansvaret for voksne med sociale- og psykiske problemer samt misbrugsbehandlingen i Københavns Kommune.

Borgercenter Voksne tilbyder råd og vejledning om mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning.

Hvis du har brug for en social ydelse, kan du henvende dig i følgende enheder:

Du kan f.eks. få hjælp til:

• vejledning om specialiserede sociale ydelser

• enkeltydelser, personlige tillæg og merudgifter til voksne

• vejledning om økonomi og boligforhold

Uanset enhedens specialisering er du velkommen til at møde op eller ringe. Alle enheder yder råd og vejledning og kan hjælpe dig det rette sted hen.

Enheden for Sociale Ydelser

Hjemløseenheden

Bolig- og beskæftigelsesenheden

Psykiatrienheden

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser

Har du et stof- og/eller alkoholmisbrug kan du henvende dig direkte hos:

Rusmiddelbehandling København