Søg

Her hører barnet til

I København er der to centre, som har ansvaret for at yde særlig støtte til børn og unge: Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap

Sager, der hører til i Borgercenter Børn og unge

Barnet eller den unge hører som udgangspunkt til i Borgercenter Børn og Unge hvis behovet for særlig støtte bunder i egne eller familiemæssige sociale problemer.

Det kan være: 

 • børn og unge, der har behov for en indsats på grund af omsorgssvigt, vold eller misbrug 
 • kriminalitetstruede eller kriminelle børn og unge
 • børn og unge med ADHD, ADD, OCD, og Tourette syndrom,
 • børn og unge med skizofreni og skizotypisk sindslidelse,
 • børn og unge med mental retardering i lettere grad – IQ området >50,børn/unge med lettere somatiske sygdomme som falder udenfor målgruppen for Borgercenter Handicap
 • børn og unge med autisme, som falder uden for målgruppen for Borgercenter Handicap
 • børn og unge med Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret (GUU)

Sager, der hører til i Borgercenter Handicap

Barnet hører til i Borgercenter Handicap, hvis barnet har en betydelig og varig funktionsnedsættelse.

Vurdering sker ikke alene på baggrund af diagnoser, men også på baggrund af omfanget af barnets nedsatte funktionsevne.

Det kan være: 

 • børn og unge med alvorlige fysiske handicap, herunder multiple handicap,
 • børn og unge med indgribende og kroniske eller langvarige lidelser/sygdomme som cerebral parese, epilepsi i svær grad, samt børn med muskelsvind,
 • børn og unge med mental retardering i middelsvær og svær grad, IQ < 49,
 • børn og unge med medfødte eller erhvervede hjerneskader,
 • børn og unge i respirationshjælp efter sundhedsloven,
 • børn og unge med autisme