Søg

Ung i Forandring

Tilbud om støttende samtaler til unge mellem 15-30 år.

Samtaleforløb i Ung i Forandring er for unge, der oplever sociale, psykiske og/eller personlige problemer, og som har brug for en udenforstående at tale med.

I samtalerne skaber psykologerne et trygt og fortroligt rum, hvor den unge kan tale om det, der fylder og som måske stiller sig i vejen for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Samtalerne er fortrolige med fuld tavshedspligt, og det er et frivilligt tilbud.

Tilbuddet retter sig ikke mod unge, der har:

 • En tungere behandlingskrævende psykiatrisk lidelse
 • Et behandlingskrævende stof eller alkoholmisbrug
 • Allerede er i et samtaleforløb.

Praktiske oplysninger

Sted

Samtalerne varetages af psykologer og foregår på udvalgte ungdomsuddannelser i København samt i Center for Mental Sundhed.

Henvisning

Alle unge mellem 15-30 år, som er tilknyttet en af de følgende ungdomsuddannelser, jobcentre eller tilbud, kan få et samtaleforløb:

 • Center for Kompetence og Brobygning
 • Center for Mental Sundhed – Kbh
 • FGU Nørrebro
 • FGU Valby
 • FGU Vesterbro
 • FGU Østerbro
 • Hotel- og Restaurantskolen
 • Jobcenter København – Ungecenteret
 • NEXT
 • Niels Brock
 • SOSU-H
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Kontakt en lærer, vejleder eller medarbejder på stedet for at blive henvist til Ung i Forandring.

Kontakt

Center for Mental Sundhed - Kbh

Mimersgade 41

2200 København N