Søg

Personlig hjælp og pleje til voksne med handicap

Du kan søge om personlig hjælp og pleje, hvis du midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage personlig pleje på grund af din funktionsnedsættelse.

Du kan søge om personlig hjælp og pleje, hvis du midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage personlig pleje på grund af din funktionsnedsættelse.

Hvis du er over 18 år og stadig bor hjemme, kan du også modtage hjemmepleje fra hjemmeplejens ansatte.  

Alternativt vil den ene af dine forældre kunne blive ansat til at varetage hjælpen.

Hvor skal jeg ansøge om personlig hjælp og pleje?

Hvis du er mellem 18 og 65 år, skal du kontakte hjemmeplejevisitationen i Den Sociale Hjemmepleje i Borgercenter Voksne, som behandler ansøgninger om personlig hjælp og pleje. 

Er du over 65 år, skal du kontakte lokalområdekontoret i det område, du bor i.

Kontakt Den Sociale Hjemmepleje

Den Sociale Hjemmepleje

Vordingborggade 15

2100 København Ø