Søg

Områdefornyelse Folehavekvarteret

Her kan du læse kvarterplanen for Folehavekvarteret og se, hvilke arbejdsgrupper og projekter du kan være med i for at løfte dit kvarter.

Kvarterplan for områdefornyelse Folehavekvarteret

Kvarterplanen er skrevet sammen med beboere, lokale aktører og almene boligforeninger, og gælder fra 2018 til 2023. Den beskriver indsatser, projekter og mål for Områdefornyelsens arbejde.

Områdefornyelsen arbejder med fysiske, sociale og kulturelle projekter i Folehavekvarteret. Der er afsat 30 mio. kroner til at igangsætte en positiv udvikling af kvarteret. I Folehavekvarteret skal det være trygt og attraktivt at bo og færdes.

Udviklingsplan for Valby Syd/Folehaven Kvarteret

Københavns Kommune har i samarbejde med Boligforeningen 3B udarbejdet en udviklingsplan for området i Valby Syd/Folehavekvarteret. En udviklingsplan skal skabe retning for de kommende 10-20 års investeringer i området. 

Hvordan kan du være med?

Arbejdsgrupper

I områdefornyelsen Folehavekvarteret er der pt. tre arbejdsgrupper, som du kan være med i. Læs mere om grupperne her og send os en mail, hvis du vil vide mere om muligheden for at være med.

Vigerslevpark- og vejgruppen

Vigerslevparken skal være et mødested for kvarterets beboere og en grøn oase med plads til både stille stunder og høj aktivitet. Vigerslevvej, der giver adgang til parken, skal  have trygge og sikre overgange, så især bløde trafikanter får mulighed for at krydse vejen ved indgangene til Vigerslevparken. Tydelige indgange til parken etableres, så de grønne kvaliteter smitter af på Vigerslevvej og flere besøgende får lyst til at udforske kvarterets grønne perle.

Du kan deltage i arbejdsgruppen for Vigerslevpark- og vej, og her være med til påvirke projekterne og komme med gode idéer til aktiviteter og eksperimenter.

Pladsgruppen

Det centrale byrum skal omdannes til et grønt, trygt, legende og aktivt mødested, som er attraktivt for beboere såvel som besøgende.

Byrummet skal  tage naturen ind i kvarteret med en ny styrke og karakter. Det skal give en særlig positiv identitet til Folehavekvarteret ved, at det grønne bruges til at bringe institutioner og beboere sammen med forenings- og fritidsliv på flere tidspunkter af døgnet, året, til hverdag og ved særlige lejligheder.

I Pladsgruppen kan du være med til at udvikle og påvirke projektet, beslutte hvad der skal ske af aktiviteter mens vi venter og være i dialog med de rådgivere, som fra 2021 skal tegne den nye indretning af byrummet.

Kunstgruppen

Kunstgruppen blev dannet i sommeren 2020 og er i fuld gang med at søsætte det første kunstprojekt på fortovsfliserne på Kirsebærhaven. Projektet skal byde velkommen og gøre flere nysgerrige på at bevæge sig ind i kvarteret og styrke fortællingen om kvarterets grønne attraktioner. Vil du være med til at idéudvikle og realisere kunst i Folehavekvarteret til glæde for både beboere og besøgende, så er du velkommen i kunstgruppen.

Kontakt

Områdefornyelsen Folehaven

Kirsebærhaven 23

2500 Valby