Søg

Sankt Jørgens Sø

I fremtiden kan Sankt Jørgens Sø fungere som et regnvandsbassin, der opmagasinerer og forsinker regnvandet fra områdets vandopland.

Et grønt byrum og regnvandsbassin ved skybrud

Sankt Jørgens Sø indgår i planen for skybrudssikring af store dele af Nørrebro og Frederiksberg. Søen kan omdannes, og der kan laves et større grønt byrum, så den i fremtiden kan fungere som et regnvandsbassin ved skybrud. Samtidig skal den fortsat være et rekreativt rum for søernes mange brugere.

Politisk beslutning om et af tre scenarier

Der skal træffes en politisk beslutning om hvilken løsning, der skal arbejdes videre med. København og Frederiksberg kommuner har udarbejdet tre scenarier, der kan klimatilpasse Søen. 

Hvis det besluttes at arbejde videre med et af scenarierne, er der fortsat mange år til projektet står færdig.

Kontakt

Område for Klimatilpasning

Islands Brygge 37

2300 København S