Søg

Jordforureningen i København

I København kan grundene inddeles i områdeklassificerede grunde og forureningskortlagte grunde

Områdeklassificerede arealer 

Alle områder i byzonen i Københavns Kommune er områdeklassificeret. Det vil sige, at du skal regne med at jorden på din grund er lettere forurenet. Forureningen er opbygget gennem mange år og stammer fra trafik og industriers udledning af røg og støv. Du kan ikke umiddelbart selv se eller lugte, om jorden i din have eller på den lokale legeplads er lettere forurenet. 

Forureningskortlagte grunde 

Udover de områdeklassificerede områder kender vi til en række grunde, hvor der tidligere har været aktiviteter, der kan have forårsaget forurening, eller hvor der er fundet kraftig forurening i jorden. Hvis der formodes at være forurening på grunden, er grunden kortlagt på vidensniveau 1 (V1) og hvis der er fundet kraftig forurening på en grund er den kortlagt på vidensniveau 2 (V2).  

Det er Region Hovedstaden, der kortlægger forurenet jord i København.

Læs mere om kortlægning på Regionens hjemmeside  

Når du bor på en kortlagt grund, skal du være opmærksom på, at der er en række krav til dig, hvis du skal grave i jorden f.eks. i forbindelse med opførelse af en tilbygning til dit hus. 

Grave eller bygge på områdeklassificeret grund

Grave eller bygge på forureningskortlagt grund

Kan jeg dyrke grøntsager i forurenet jord, og kan jeg lade børnene lege med jorden?

Kontakt

Jord og Grundvand

Njalsgade 13

Postboks 259

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00