Boliger til borgere med psykisk sygdom

Københavns Kommune har flere botilbud til borgere med psykisk funktionsnedsættelse: botilbud, bofællesskaber, opgangsfællesskaber mm.

Man skal visiteres til kommunen forskellige former for botilbud til borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Hvilken type bolig, du kan få tilbudt, afhænger af din økonomi og dit behov for støtte.

Mulighederne er:

  • botilbud med omfattende støtte og nattevagt.
  • botilbud med mindre støtte
  • bofællesskaber med støtte fra hjemmevejledere
  • støtte fra en hjemmevejleder, mens man bor i egen bolig. 

Se liste over botilbud til borgere med psykisk sygdom (søgeresultat)

Andre tilbud

Udover botilbud har kommunen også aktivitets- og samværstilbuddene, som er åbne, så du kan komme fra gaden og være anonym, hvis du ønsker det.

Se liste over aktivitets- og samværstilbud til psykisk sårbare (søgeresultat)

Læs også

 

Kontakt