Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Belysning på stierne omkring Damhussøen

Spørgeskema om brug af stierne omkring Damhussøen

Kære Københavner 

Det er besluttet at etablere belysning på stierne omkring Damhussøen for at gøre det nemmere at benytte stierne, når det er mørkt.

Derfor har vi brug for dine input om, hvordan du benytter stierne omkring søen i dag, og hvordan belysning vil påvirke din brug af stierne i fremtiden. 

Frem til den 5. juli 2022 kan du komme med input.

Spørgeskemaundersøgelsen tager ca. 5 min. at besvare, og kan tilgås via følgende link: . 

Besvar spørgeskema her

Derfor mange tak for din deltagelse!

Resultaterne fra denne undersøgelse formidles på hjemmeside af Vanløse og Valby Lokaludvalg. 

Kort over Damhussøen. Belysning kommer kun, hvor den røde linje er.

Rammer for projektet

Det er et krav i projektet, at dyreliv og biodiversitet påvirkes minimalt. Derfor realiseres projektet under følgende forudsætninger.

  • Belysningen skal være nænsom overfor naturen, så eksempelvis flagermus og insekter ikke forstyrres.
  • Der benyttes lave pullerter i 1-1,2 meters højde, og vi undersøger belysning i røde toner, der minimerer påvirkningen af dyrelivet.
  • Ingen træer beskadiges
  • Der sættes kun belysning på, hvor der i dag ikke er gadebelysning.
  • Der ansøges om dispensation fra fredningen  ved Fredningsnævnet, inden projektet kan gennemføres
Belysningspullert