Yderligere undersøgelse af alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter

Den nye undersøgelse af alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter er nu klar.

Borgerrepræsentationen behandlede den 31. maj 2018 undersøgelse af alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter1. Undersøgelsen var udarbejdet på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning fra den 5. oktober 2017 om at foretage en undersøgelse af alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter. I forlængelse af den gennemførte undersøgelse besluttede Borgerrepræsentationen på mødet den 31. maj 2018 at foretage supplerende og yderligere undersøgelser af alternativer til Ørestad Fælled Kvarter. Økonomiforvaltningen har på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning udarbejdet følgende undersøgelse. 

Dokumenterne for undersøgelsen kan tilgås herunder. 

Kontakt