Du er her

Virksomhedspraktik

Med en virksomhedspraktik kan du få indsigt i et fag, du ikke kender eller få erfaring med et område du allerede har en uddannelse i.

En virksomhedspraktik kan give dig mulighed for at lære en virksomhed at kende og for at vise, om du passer til jobbet, så virksomheden måske kan tilbyde dig et job med eller uden løntilskud. Har du brug for et kursus, så du øger din mulighed for at blive ansat i virksomheden, kan du og virksomheden kontakte din beskæftigelseskonsulent og høre mere om muligheden for det.

Du kan søge om virksomhedspraktik i alle typer af virksomheder, så længe du ikke har været ansat i virksomheden før - allerede fra din første dag som ledig. 

Hvor længe varer din praktik?

Du kan være i praktik i:

 • Op til 4 uger, hvis du får dagpenge, dog 8 uger, hvis du som minimum har afsluttet en kort videregående uddannelse, får dagpenge og endnu ikke har haft et ordinært job efter at du har afsluttet din uddannelse.
 • Op til 4 uger, hvis du er jobparat kontanthjælpsmodtagere eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparat.
 • Op til 13 uger, hvis du er jobparat eller uddannelsesparat modtager af kontanthjælp og du ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud. Der er mulighed for at forlænge praktikken.
 • Op til 13 uger, hvis du er aktivitetsparat og modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Der er mulighed for at forlænge praktikken.
 • Op til 13 uger, hvis du modtager sygedagpenge og der er mulighed for at forlænge praktikken yderligere.
 • Op til 13 uger, hvis du er i et ressourceforløb og der er mulighed for at forlænge praktikken yderligere. 

Derudover:

 • Fastsættes længden af en virksomhedspraktik ud fra en konkret individuel vurdering, hvis du er revalidend.
 • Er du førtidspensionist eller visiteret til et fleksjob kan du være i virksomhedspraktik i op til 13 uger og der er mulighed for forlængelse. 

Hvad får du ud af det?

Som praktikant i en virksomhed:

 • får du kontanthjælp, dagpenge, revalideringsydelse eller sygedagpenge (ikke løn)
 • må du kun arbejde i virksomhedens normale arbejdstid - og højst 37 timer om ugen
 • er du dækket af Københavns Kommunes forsikringsordning
 • er du omfattet af arbejdsmiljøloven og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Hvad skal du huske, imens du er i praktik?

Du er ikke omfattet af almindelige regler for lønmodtagere, som er fastsat ved lov eller kollektiv overenskomst. Mens du er i praktik, skal du derfor stadig: 

 • Søge job
 • Dokumentere, at du tjekker dine jobforslag på jobnet mindst hver 7. dag 
 • Sygemelde dig på samme måde som tidligere og til din arbejdsgiver – spørg din beskæftigelseskonsulent, hvis du er i tvivl

Hvordan kommer du i praktik?

Kontakt dit job- eller beskæftigelsescenter, hvis du vil i virksomhedspraktik.

Du kan også selv lave en aftale med en virksomhed om at komme i praktik. Du skal blot have godkendt aftalen i dit jobcenter. 

Find dit center

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.