Vi om- og sammenlægger skoler og daginstitutioner

Ved at omlægge eksisterende pasningstilbud eller sammenlægge skoler får vi plads til flere børn.

Nogle gange er det lettere af få pasningsbehovet dækket, hvis man omlægger eksisterende pasningstilbud, eksempelvis ved at omdanne en vuggestue til børnehave eller ved at slå to skoler sammen.

I Vanløse lå Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole over for hinanden. En vej og det faktum, at de administrativt lå i hver deres skoledistrikt var med til at opsætte en kunstig grænse mellem de to skoler og deres elever. Ved at lægge Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole sammen, kunne man skabe én fælles, stærk folkeskole for hele området og ophæve de kunstigt opsatte skel og få plads til flere elever samt opnå fordele i den daglige drift.   

Stordrift skaber muligheder

Den administrative sammenlægning er veloverstået, og skolen hedder nu Damhusengens Skole. En fælles skole har bedre rammebetingelser for god pædagogisk - og faglig udvikling end to mindre skoler. En fælles skole får mulighed for at udbyde flere valgfag og bedre muligheder for teamsamarbejde samt pædagogisk udvikling. Derudover vil driften af én samlet skole, i stedet for to adskilte, også skabe bedre driftsøkonomi og dermed er der flere ressourcer at drive skole for.

Sammenlægningen giver bedre mulighed for at optimere klassernes størrelse, da man kan lægge klasser med få elever sammen og få ressourcerne til at række længere. Hertil kommer, at der er bedre mulighed for at optimere klassernes sammensætning på tværs af social - og økonomisk baggrund, hvilket giver en mere blandet elevsammensætning. Det kan medvirke til at skabe større sammenhæng i lokalområdet end to skoler med hver deres skoledistrikt.

Begge skoler er bygget til tre spor/750 elever. Ved at lægge skolerne sammen og foretage til- og ombygninger bliver det desuden muligt at udvide den samlede skole, så den fremover får plads til yderligere 250 børn.   

Byggearbejdet forventes at være færdigt til skolestart 2022.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.