Vi bygger nyt og bygger til

Plads til børn og skoleelever i de nye byområder

Byen vokser og der kommer boliger i områder af byen, hvor der ikke har været boliger før. Derfor er der behov for at bygge nye daginstitutioner og skoler i de nye bykvarterer. I Ørestad åbnede den nye Ørestad Skole i 2011 og i Sydhavnen kunne elever og lærer indtage en helt nye skole i 2015.

Ny skole i Arenakvarteret

Et område hvor der er skruet op for byudviklingen er i Ørestad Syd. Her ligger bl.a. Arenakvarteret, hvor der skyder nye bygninger op på livet løs. Kvarterets nye skole hedder Kalvebod Fælled Skole, og det er den nyeste skole i København. Faktisk er den så ny, at entreprenøren MT Højgaard stadig er i gang med at bygge den.  

Først havde politikerne både afsat midler til en ny skole og en ny idrætshal til kultur- og fritidsforeninger i området ved Kalvebod Fælled. Oprindeligt skulle de to projekter have været opført på hver sin grund, men i stedet blev de to funktioner tænkt sammen i ét projekt. På den måde får skolen, udover en idrætshal, som kan bruges til idrætsundervisning, også et centralt samlingsrum, der kan bruges til andre formål i løbet af skoledagen. Samtidig får kultur- og fritidsforeninger en hal stillet til rådighed udenfor ordinær skoletid. Med skole og idrætshal som en integreret bygning, vil man skabe et samlingspunkt for det nye lokalområde i Ørestad Syd. 

Byggeriet af den nye skole og idrætshal fortsætter frem til skolestart 2018. Der bliver plads til 750 elever og fritidstilbud til 336 børn på Kalvebod Fælled Skole.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.